ข้อมูลบริษัท

บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด

ประวัติ

บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อบริษัท วิชช์ทวี จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัดในปี พ.ศ. 2547 ดำเนินธุรกิจด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยให้บริการคำปรึกษาและบริการในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาระบบงานสารสนเทศ ทั้งในส่วนของระบบงานบนวินโดว์ส (Windows Application) และระบบงานบนเวบ (Web Application) ในปี 2548 บริษัทได้เข้าร่วมเป็น Registered Member ของ Microsoft และ อยู่ใน Empower Program for Independent Software Vendors เป็นสิ่งที่ประกันได้ว่า บริษัทได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี และ สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆและฐานความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาระบบจาก Microsoft อีกทั้ง บริษัท ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนทางด้านกิจการ ซอฟต์แวร์ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่า เรามีศักยภาพเพียงพอที่จะเดินหน้าเติบโตไปข้างหน้าเคียงข้างลูกค้าของเรา โดยให้บริการทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และ ตรงต่อความต้องการ

© 2013 บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด Suffusion theme by Sayontan Sinha

WP SlimStat